Deskundigheid

Deskundig in management

 • Organiseren vanuit het primair proces
 • Medewerker centraal
 • Managen en coachen
 • Samenwerking binnen de organisatie
 • Samenwerken als ketenvoorziening
 • Resultaatgerichte sturing

Deskundig in financiering

 • Actuele kennis van en inzichten in DBC, DBBC en ZZP financiering
 • Actuele ervaring met zorginkoop bij Zorgverzekeraar, zorgkantoor en Justitie
 • Gericht op integrale  bedrijfsvoering

Inhoudelijke deskundigheid:

 • Kennis van en ervaring met behandelprocessen
 • Inzicht in en ervaring met gedragsproblematiek
 • Kent de deskundigheidseisen van medewerkers
 • Spreekt de taal van de professional2