Home

John den Boer geeft advies op maat en voorziet in personal coaching

Ik bouw bruggen tussen mensen en visies, tussen vandaag en morgen en doe dat op een praktische en inspirerende wijze waarbij de continuïteit van de processen en de afgesproken prestaties centraal blijven staan.

Kernwoorden van John Advies zijn:

Doortastend: Krachtig ingrijpen met nieuw perspectief

Samenwerking: Gericht op gezamenlijke verantwoordelijkheid

Betrouwbaar: Afspraak is afspraak

Inspirerend: Als het niet kan zoals het moet….

 

Bruggen bouwen, verbinding maken tussen VANDAAG en MORGEN

Visie

Opnieuw in balans

John Advies ondersteunt bestuurders en directies om weer een nieuwe balans te vinden in hun functioneren als manager maar ook in hun persoonlijke relaties.

Door samen een analyse te maken van alle krachten en invloeden die een rol spelen in uw leven en op zoek te gaan naar een nieuw evenwicht.

 John Advies is  in staat ondernemers/managers te coachen en te ondersteunen bij het dragen van hun dagelijkse verantwoordelijkheid nu en in de toekomst.

Deskundigheid

Deskundig in management

 • Organiseren vanuit het primair proces
 • Medewerker centraal
 • Managen en coachen
 • Samenwerking binnen de organisatie
 • Samenwerken als ketenvoorziening
 • Resultaatgerichte sturing

Deskundig in financiering

 • Actuele kennis van en inzichten in DBC, DBBC en ZZP financiering
 • Actuele ervaring met zorginkoop bij Zorgverzekeraar, zorgkantoor en Justitie
 • Gericht op integrale  bedrijfsvoering

Inhoudelijke deskundigheid:

 • Kennis van en ervaring met behandelprocessen
 • Inzicht in en ervaring met gedragsproblematiek
 • Kent de deskundigheidseisen van medewerkers
 • Spreekt de taal van de professional